Par mums

Kas ir kvalitāte:

Kvalitāte ir subjektīvs jēdziens, tas ir veids, kā būt, tā ir īpašība, kas kvalificē visdažādākos pakalpojumus, objektus, indivīdus utt. No latīņu valodas.

Kvalitāte ir saistīta ar katra indivīda uztveri un dažādiem faktoriem, piemēram, sniegto kultūru, produktu vai pakalpojumu. Šīs definīcijas tieši ietekmē vajadzības un cerības.

Kvalitāte var būt valsts iedzīvotāju dzīves kvalitāte, dzeramā ūdens kvalitāte vai elpojošais gaiss, konkrēta uzņēmuma sniegtā pakalpojuma kvalitāte vai pat produkta kvalitāte kopumā. Tā kā terminam ir vairāki lietojumi, tās nozīme ne vienmēr ir skaidra un objektīva.

Kvalitāte attiecībā uz produktiem un / vai pakalpojumiem, ir vairākas kvalitātes definīcijas, jo produkts atbilst klientu prasībām, tam ir pievienotā vērtība, kaut kas līdzīgs produktiem nav, izmaksu / ieguvumu attiecība utt.

Ir arī kvalitātes kontrole, kvalitātes nodrošināšana un kvalitātes vadība ir jēdzieni, kas saistīti ar nozares un pakalpojumu kvalitāti. Koncepcijas tiek izmantotas vairākās jomās, izmantojot kvalitātes rādītājus un standartus, piemēram, ISO 9001, ISO 14000 un citus.