Virs

Kas ir A summa:

Upstream ir vieta, kas atrodas virs otras, attiecībā uz upi. Augšup ir vieta, kas ir vistuvāk upes virszemes ūdeņiem, avots ir upes augšpusē esošais punkts.

Atsauces punkts, ko var izmantot, ir pilsēta upes krastos, ūdenskritums, dambis, tilts utt. Viss, kas atrodas virs noteiktā atskaites punkta, upes augšpusē, ir minēts augšpus.

Augšējā upe ir adverbiska frāze, kas nozīmē upes avota pusi. Augšējās plūsmas antonīms ir taisnīgs, kas nozīmē to pusi, kurā plūdmaiņas noplūde.

Vārdu summa, atkarībā no fokusa, var attiekties uz kapitāla summu un saņemtajiem procentiem; jebkurš vertikāls atbalsts, kas struktūrā nav uzskatāms par pīlāru vai pīlāru; kas palielinās, kā arī virziens, no kura plūst ūdens plūdi.