Prognoze

Kas ir prognoze:

Prognoze ir angļu valodas izpausme, kas atkarībā no izmantotā konteksta var būt vairākas nozīmes. Tā ir sieviešu ģimene, kas sastāv no divām ģintīm, kā arī darbības vārds:

1 - prognozēšana, pravietojums un prognoze;

2 - profilakse, premeditācija un providence;

3 - projekts, plāns un aprēķins;

4 - prognozēt, prognozēt un prognozēt;

5 - iepriekš paredzēt, novērst un "aprēķināt";

6 - dizains un plāns.

Prognoze ir izteiksme, ko izmanto uzņēmumu finanšu pārvaldības jomā. Prognozes jēdziens, ko dēvē arī par "pārskatīto budžetu", ir budžeta prognozēšanas, analīzes un pārskatīšanas metode, kas pamatojas uz uzņēmuma pašreizējo situāciju, bet atkarībā no tirgus svārstīguma šī prognoze var mainīties. Tāpēc, prognozes noteikšana ir mācīšanās identificēt un pielāgoties jaunām izmaiņām.

Laika prognoze nozīmē "laika prognozi". Klimata aģentūras izmanto izteiksmes, lai prognozētu laika apstākļu izmaiņas, piemēram, laika apstākļus, sniega prognozes, viļņu prognozes, ciklonu utt.