NIS

Kas ir NIS:

NIS apzīmē sociālo identifikācijas numuru . Tas ir reģistrācijas numurs, ko Caixa Econômica Federal piešķīris cilvēkiem, kuri gūs labumu no kāda sociālā projekta un kuriem vēl nav PIS (sociālās integrācijas programmas).

Šī numura (NIS) rīcībā ieinteresētās puses var pieteikties dažādām valdības sociālajām programmām, piemēram, Bolsa Família, Garantia de Safra (ģimenes lauksaimniekiem). Parasti uzraksti programmās tiek realizēti pilsētas pilsētas zālē.

NIS ir saistīta ar PIS privātā sektora darbiniekiem. Ja persona, kas jau ir saņēmusi NIS, nākotnē plāno strādāt ar parakstītu licenci, viņš izmantos to pašu numuru.

Starpība starp NIS un NIT

NIT apzīmē darba ņēmēja identifikācijas numuru. Tas ir numurs, kas iegūts tieši no sociālās drošības (INSS). NIT ir pašnodarbinātās personas identifikācijas numurs, tas ir, kurš nekad nav strādājis ar parakstītu darba atļauju.

Individuālais nodokļu maksātājs, kopā ar NIT, iekasē tikai INSS (Valsts sociālās drošības institūts).

Ja uzņēmums iznomā darba ņēmēju, kuram ir tikai NIT, darbiniekam jāreģistrē PIS. Tādējādi tā ievāc INSS un arī FGTS (Garantiju fonds dienesta laikam).