Rezultāts

Kas ir rezultāts:

Rezultāts ir lietvārds angļu valodā, kas nozīmē pieturzīmes. Spēlē rezultāts nosaka katra spēlētāja vai komandas iegūto punktu skaitu.

Datorspēlēs angļu valodā vārda rezultāts bieži parādās, norādot, cik punktus spēlētājs ir izdarījis attiecīgajā spēlē. "Tops" nozīmē "augstu rezultātu" un nosaka lielāko iedzīvotāju skaitu spēlē.

Vārds " uz rezultātu " nozīmē "punktus", lai tas būtu uzvarētājs spēlē vai kaut kas, kas, domājams, būs veiksmīgs.

Balanced Scorecard

Balanced Scorecard (BSC) ir stratēģiskā plānošanas metodika, ko izmanto uzņēmējdarbības vadībā un kuras mērķis ir līdzsvarot vai integrēt visus elementus (finanšu, administratīvos un citus iekšējos procesus), kas nosaka uzņēmuma darbību. Izmantojot BSC, uzņēmums var noteikt skaidrus mērķus, pamatojoties uz iegūtajiem rādītājiem.

BSC rīku 1992. gadā izstrādāja Robert S. Kaplan un David P. Norton. "Balanced Scorecard" burtiskā tulkošana var būt "Balanced Scorecard".