Nelaime

Kas ir nelaime:

Nelaime ir tāda pati kā nelaime un neveiksme, kas raksturo traģisku un nelaimīgu valsti vai situāciju.

Šis termins bieži tiek lietots, lai atsauktos uz to, kas ir smieklīgi vai nāvējoši. Tāpat, ja tiek apgalvots, ka noticis nelaime, tas nozīmē, ka bija ļoti slikts, skumjš notikums, kas izraisīja ciešanas.

Piemērs: "Pēdējo mēnešu laikā mēs esam saskārušies ar daudzām nelaimēm, bet tagad mēs esam labi."

Etimoloģiski vārds "nelaime" ir radies no latīņu valodas, kas var tikt tulkots kā "apkaunojums".

Uzziniet vairāk par Funesto nozīmi.

Infortúnio sinonīmi

Viens no galvenajiem nelaimes gadījuma sinonīmiem: izcelt: nelaime; briesmas; nelaime; traģēdija; nelaime; žēl; neveiksme; problēma; grūtības; bēdas; riebums; katastrofu katastrofa; nelaime; ciešanas; kauns un postu.

Daži no galvenajiem nelaimes gadījuma antonīmiem ir: laime; veiksmi; panākumi; Ventura; dāvana; brīnums; panākumi; laime; un izredzes.

Skatiet arī nelabumu nozīmi.