Lai novērtētu

Kas ir salīdzinošā novērtēšana:

Salīdzinošā novērtēšana nozīmē mērīšanu, pārbaudi, mērījumu vai svaru pārbaudi, pamatojoties uz oficiālo standartizāciju. Tas ir sinonīms kalibrēšanai vai regulēšanai. Lai mērītu, ir jānosaka mērinstrumenta gradācija. Piemēram, hidrometra pārbaude, kas mēra dzīvesvietā iztērēto ūdens daudzumu, nozīmē instrumenta iestatīšanu pareizai vērtību mērīšanai.

Asinsspiediena uzraudzība ir mērīt sistoliskā (augstā) un diastoliskā (zema) vērtības, lai noskaidrotu, vai asinsspiediena līmenis atbilst normāliem parametriem vai ir hipertensijas diagnoze.

Figurālā nozīmē, lai novērtētu, ir novērtēt zināšanas un novērtēt kandidāta kompetenci ar eksāmenu vai testu. Piemēram, ENEM ir Valsts vidusskolas eksāmens, kura mērķis ir noteikt, vai dalībniekam, kurš sasniedzis vidusskolas beigu posmu, ir apguvis pētīto saturu un citus būtisku zināšanu pamatus.

Soli x uztveriet

Līdzība starp abu terminu pareizrakstību rada zināmu neskaidrību tās lietošanā. Auferir nozīmē gūt peļņu, lai iegūtu finansiālas priekšrocības. Piemēram, "šogad uzņēmums guva peļņu daudz augstāk nekā pērn."