Kanoniskā

Kas ir kanoniski:

Kanoniskā ir īpašības vārds, kas raksturo to, kas ir saskaņā ar kanoniem, ar normām, kas noteiktas vai saskaņotas.

Kanoniskai ir īpaša nozīme, atsaucoties uz Romas katoļu baznīcu, kas pavada dažādus ar Baznīcu saistītus elementus: kanonisko vīnu, kanonisko rituālu, kanonisko lūgšanu, baznīcas atzīto svēto sarakstu utt.

Canon likuma kodekss ir normu (kanonu) kopums, kas vada baznīcas disciplīnu, definē administratīvo hierarhiju, katoļu ticīgo tiesības un pienākumus, sakramentus un iespējamās sankcijas par normu pārkāpšanu.

Gramatikā un valodniecībā to sauc par kanonisko gramatisko struktūru, kas atbilst gramatikā noteiktajām normām. Piemēram, subjekts + predikāts ir teikuma noteikumu kanoniskā sintaktiskā struktūra.

Matemātikā kanoniskā forma ir vienkāršs veids, kā prezentēt kādu matemātisku objektu, kas ir matrica, vienādojums vai formula. Saistībā ar matricām Jordānijas kanoniskā forma ir viena no pazīstamākajām.