Sociālā hierarhija

Kas ir sociālā hierarhija:

Sociālā hierarhija ir katra indivīda līmenis un nostāja sabiedrībā. Sociālā hierarhija liek cilvēkiem iedalīt grupās atbilstoši struktūrai starp bagātākajām klasēm, vidusšķiru un zemākajām klasēm.

Sociālo hierarhiju var ilustrēt ar piramīdu, kurā apakšējā daļa koncentrē nabadzīgākās sabiedrības daļas, un jo tuvāk tā nonāk piramīdas augšdaļā, tur ir koncentrētas bagātākas klases, piemēram, miljonāri. Šī klasifikācija ilgu laiku pastāv kopš feodālisma laika, kas raksturoja sabiedrības kā vergas, amatniekus, plebus, armiju un karaļus.

IBGE (Brazīlijas ģeogrāfijas un statistikas institūts) klasificē Brazīlijas sociālo hierarhiju klasēs: A, B, C, D un E. Šī klasifikācija tiek veikta atbilstoši katras ģimenes ienākumiem, kur E klase ir ļoti nabadzīgi., kas dzīvo ar mazāk nekā vienu minimālo algu, D klase ir vidēji zema, C klase ir vidusšķira, kas sastāv no lielas iedzīvotāju daļas, B klase ir vidēja un A klase ir miljonāri un miljardieri.