Forums

Kas ir forums:

Forums (vai forums) ir vieta, kur tiek risināti ar tiesu saistīti jautājumi. Tas pats, kā tiesa. Vārdu foruma izruna var mainīt tās nozīmi. Ja tas tiek izrunāts ar pirmo atklāto patskaņu (fóro), tas būs sinonīms forumam.

Forums ir latīņu valoda. Senajā Romā "forums" bija vietējo rajonu publiskais laukums, kur atradās administratīvo un tiesu dienestu ēkas, kā arī galvenie tirdzniecības punkti. Tas bija lielākas nozīmes reģions, katras vietas ekonomiskais, reliģiskais, sociālais un politiskais centrs. Pat šodien vārdu forums tiek izmantots, lai atsauktos uz telpu kopumu, kurā tiek pārvaldīti juridiskie jautājumi.

Ar likumu saistītais forums var norādīt arī reģionam piederošu jurisdikciju, piemēram, Sanpaulu novada forumu.

Ja vārds "forums" tiek izrunāts ar pirmo slēgto patskaņu (fôro), tas var būt saistīts ar jurisdikciju vai jurisdikciju, piemēram, baznīcas forumu. Vai arī tā var iegūt jēdziena nozīmi.

To bieži lieto izteiksmē "intīms forums", tas ir, kad konkrēts temats attiecas uz savu sirdsapziņu.

Skatiet arī Shire nozīmi.