Ethos

Ko Ethos ir:

Ethos ir vārds ar grieķu izcelsmi, kas nozīmē " morālu raksturu ". To izmanto, lai aprakstītu ieradumu vai pārliecību kopumu, kas nosaka kopienu vai tautu.

Socioloģijas un antropoloģijas kontekstā ētos ir ieradumi un uzvedības iezīmes, kas atšķir cilvēkus. Piemēram, indiešu etnos.

To var izmantot arī, lai atsauktos uz mūzikas ietekmi uz klausītāju emocijām, viņu uzvedību un pat uzvedību. Ētos izpaužas arī kultūras kustības vai mākslas darba raksturīgo vērtību kopums.

Ethos var vēl vairāk norādīt morālās, sociālās un emocionālās īpašības, kas nosaka konkrētas personas vai kultūras uzvedību. Ethos atsaucas uz ideju un muitu motivējošo garu.

Retorikā ētika ir viens no argumentu veidiem, ko raksturo Aristotelis. Ētisks ir runātāja morālais komponents, raksturs vai autoritāte, lai ietekmētu auditoriju. Pārējie komponenti ir logotipi (pamatojuma izmantošana, iemesls) un patoss (emociju izmantošana).