Pārstāvība

Kas ir pārstāvība:

Reprezentativitāte nozīmē konkrētas sociālās grupas grupu vai tautas interešu pārstāvēšanu .

Tā ir kompetence, ko piešķir indivīdam vai vienībai (politiskajai, partijas, savienības uc), balstoties uz spējām, kas uzrādītas šādā lomā.

Politiskā pārstāvība mūsdienu valstī nozīmē, ka lielākā daļa iedzīvotāju ir ievēlējuši pārstāvi, lai pieņemtu lēmumus "tautas vārdā" Republikas, Kongresa vai Parlamenta Asamblejā.

Savienības reprezentativitāte liecina, ka savienība ir konkrētas darba grupas pārstāvis, kurš ir atbildīgs par cīņu par šīs klases tiesībām un aizstāvēt savas intereses.

Studentu apvienība ir organizācija, kas pārstāv konkrētas augstākās izglītības iestādes studentus. Studentu apvienībām ir pārstāvība akadēmiskajos centros, kas var apkopot vairākus viena un tā paša fakultātes kursus.