Augsts

Kas ir Enalecedor:

Paaugstināšana ir īpašības vārds, kas apzīmē to, ko tā izspiež vai slavē. Ikviens, kas kaut ko papildina vai cenšas paaugstināt, godināt un izcelt īpašības. Tas ir vārds, kas iegūts no darbības vārda "enaltecer", kura nozīme ir "slavēt", "slavēt", "palielināt".

Daži vārda lietojuma piemēri ar īpašības vārdu:

  1. "Komisijas sagatavotais ziņojums bija liels stimuls reģionam."
  2. "Komandai bija lieliski komentēt prezidenta komentārus, kad uzvarēja vēl viens čempionāts."
  3. "Atzinumu veidoja vārdi, kas nebija ļoti paaugstināti no atbildētāja rīcības".
  4. "Viņa tēvs vienmēr teica, ka ārsts bija visaugstākais visu profesiju pārstāvis."

Terminu "enaltecedors" var izmantot arī kā lietvārdu, lai nosauktu kādu. Piemēram: "Ja viņa ne vienmēr būtu bijusi tik pacietīga ar šiem skolēniem, mēs joprojām varētu uzskatīt, ka viņas viedoklis ir taisnība."