Prasmes

Kas ir prasmes:

Prasmes nozīmē prasmes vai spējas . Tas ir angļu valodas termins, ko izmanto, lai noteiktu spēju ātri un efektīvi realizēt konkrētu mērķi. Var teikt, ka tās ir spējas, ceļš un veiklība, ko katra persona izmanto konkrētā uzdevumā.

Profesionālajā vidē arvien vairāk runā par mīkstajām prasmēm, kas ir iedzimtas vai katra cilvēka pilnveidotas uzvedības attieksmes. Turpretī grūtās prasmes ir skolā mācītās tehniskās prasmes.

Mīkstās prasmes kalpo, lai izmērītu darbinieka specializācijas līmeni, tas ir, veidu, kādā viņš veic uzdevumus, ko viņš plāno veikt, viņa sagatavošanu un kompetenci efektīvai veikšanai.

Tie ir saistīti ar emocionālo inteliģenci, katras personas garīgajām spējām. Mīkstās prasmes nosaka vadības un starppersonu attiecību spēju, pozitīvi diferencējot darba ņēmēju no saviem kolēģiem darba tirgū.

Tie parasti ir saistīti ar pozitīvu attieksmi, pašapziņu, spēju strādāt komandās, laika vadību un spēju rīkoties spiediena situācijās.

Personas iegūtās prasmju kopums ir viņu “ pieredze ” (pieredze, pieredze, kompetence) konkrētā jomā.