MP

Kas ir MP:

Akronīms MP apzīmē Valsts prokuratūru - iestādi, kuras uzdevums ir aizstāvēt Brazīlijas sabiedrības intereses kopumā, un tai ir pienākums būt neatkarīgam, brīvam un profesionālam savas kompetences dēļ.

Federālā Konstitūcija, tās 127. pantā, deleģēta Valsts ministrijai "tiesiskās kārtības, demokrātiskā režīma un pieejamo sociālo un individuālo interešu aizstāvībai". Tā ir iestāde, kurai ir būtiska nozīme valsts jurisdikcijas funkcijās.

Prokuratūrai ir autonomija organizēt savas administratīvās funkcijas un neatkarību, lai pārvaldītu un izpildītu savu budžetu, ievērojot tikai Konstitūciju un spēkā esošos tiesību aktus.

Iestādes, kas veido prokuratūru, ir:

  • Federālā prokuratūra (MPU), kurā ietilpst Federālā valsts ministrija;
  • Darba ministrija (MPT);
  • Militārā prokuratūra (MPM);
  • Federālā apgabala un teritoriju valsts ministrija (MPDTF);
  • Valsts prokuratūra.

Persona, kas ir atbildīga par Federālo valsts ministriju un Federālo valsts ministriju, ir Republikas ģenerālprokurors, kuru ieceļ Republikas prezidents pēc Federālā Senāta apstiprinājuma.