Metanoija

Kas ir Metanoia:

Metanoija nozīmē rīcību, kas maina jūsu prātu vai domāšanu, tas ir, neievērojot vai ticot kādai konkrētai lietai, lai piedzīvotu jaunu dzīvesveidu.

No teoloģiskā viedokļa metanoija pārstāv nožēlošanas procesu un indivīda pārvēršanu par noteiktu doktrīnu . Tas sastāv no tā, vai persona atkārtoti interpretē savu dzīvi morāli, intelektuāli vai garīgi.

Par reliģiju metanoja ir pastāvīgs un augošs process, kas sākas no brīža, kad indivīds atzīst un pieņem savu ticību mācībai, kas viņam tika sludināta.

Psiholoģijai metanoija ir indivīda garīgā modeļa maiņa, kas atspoguļo personas psihi reformēšanas procesu. Mācīšanās ir atbildīga par šo pārmaiņu gan racionāli, gan intelektuāli, emocionāli, gan garīgi. Tādējādi var teikt, ka metanoja ir dziļa indivīda transformācija, kad viņš maina savu apziņu par pasauli, vai nu paplašinot vai ierobežojot to.

Etimoloģiski vārds "metanoia" radies no grieķu metanoeīna, kas veidojas no meta savienības, kas nozīmē "pēc"; un νοῦς, kas nozīmē "domu" vai "intelektu". Tādējādi šī termina burtiskā interpretācija būtu līdzīga "mainīt savu domu".