Demokrātiskā valsts

Kāds ir demokrātiskais tiesiskums:

Demokrātiskā tiesiskums ir jēdziens, kas attiecas uz valsti, kurā tiek ievērotas cilvēktiesības un pamatgarantijas. Ir jābūt garantētām individuālām un kolektīvām tiesībām, sociālajām tiesībām un politiskajām tiesībām.

Tas nozīmē, ka, lai valsts sasniegtu mērķi uzskatīt to par demokrātisku valsti, visām pilsoņu tiesībām ir jābūt tiesiskai aizsardzībai un valstij jāgarantē ar to valdību starpniecību.

Demokrātiskajā tiesiskajā stāvoklī valdniekiem ir jāievēro likumos paredzētie noteikumi, tas ir, tas ir jāievēro un jāizpilda likumā noteiktais. Tas nozīmē, ka lēmumi nevar būt pretrunā ar likuma teikto, un tādējādi tiek aizsargātas pilsoņu pamattiesības.

Demokrātiskās valsts stāvokļa raksturojums

Šīs ir dažas demokrātiskas tiesiskuma iezīmes:

  • tautas suverenitāte: kontroli pār politisko varu īsteno cilvēki, kuri ievēl valdniekus, kas viņus pārstāvēs: cilvēki ir arī tiesību saņēmēji,
  • Federālās Konstitūcijas nozīme: Konstitūciju sauc par "Lielo likumu", jo tas ir likums, kas nosaka pamatprincipus, kuriem vajadzētu vadīt lēmumus valstī,
  • valdnieku rīcībā un lēmumos vienmēr jāņem vērā likuma noteikums, likums ierobežo valdnieku lēmumu pieņemšanas pilnvaras,
  • valdību rīcībai jābūt vērstai uz pilsoņu tiesību ievērošanu un apmierināšanu, tas ir, tas ir daļa no valsts funkcijām, lai nodrošinātu sociālo taisnīgumu valstī, \ t
  • sadalījums starp trim pilnvarām, kas ir valsts daļa: Likumdošanas, izpildvaras un tiesu iestādes ir neatkarīgas pilnvaras, un katrai ir savas funkcijas. Likumdevējs ir atbildīgs par likumu pieņemšanu, kas ļauj izpilddirektoram pieņemt lēmumus. Tiesu vara ir neatkarīga, lai spriestu un būtu objektīvi lēmumos.

Vairāk par likumdošanas nodaļu, izpildvaru un tiesu varu.

1988. gada Federālās konstitūcijas demokrātiskā valsts

Brazīlija ir demokrātiska tiesību valsts, kas ir izteikta 1988.gada Federālā konstitūcijas pirmajā pantā:

1. pants Brazīlijas Federatīvā Republika, ko veido valstu un pašvaldību nedalāmā savienība un federālais apgabals, ir Demokrātiskā valsts valsts (...).

Atšķirība starp demokrātisku tiesiskumu un tiesiskumu

Lai gan abas definīcijas ir līdzīgas, ir svarīgi zināt, ka demokrātiskā likuma un tiesiskuma valsts nav tieši tā pati koncepcija.

Vienkāršotā veidā tiesiskuma ideja ir saistīta ar to, ka valsts darbībai ir jābūt balstītai uz likumā noteikto, proti, valsts lēmumu pieņemšanas varu ierobežo likums pieļauj. Šī ideja ir arī demokrātiskā tiesiskumā.

Tiesiskums radās pēc absolutisma perioda, kad valdniekiem bija neierobežota lēmumu pieņemšanas spēja, un tiem nevajadzētu pakļauties likumiem. Pēc tiesiskuma rašanās valdnieks turpināja pieņemt lēmumu pieņemšanas pilnvaras, taču viņš aprobežojās ar to, kas bija atļauts.

Galvenā atšķirība starp jēdzieniem ir tāda, ka tiesiskumā nav bažas par valsts pamattiesību un pilsoņu sociālās garantijas nodrošināšanu.

Demokrātiskajā tiesiskumā, papildus lēmumu pieņemšanas spējai turpināt ierobežot likumu, tai ir jāņem vērā arī Konstitūcijas sociālās vērtības un pamatprincipi.

Skat. Arī tiesiskuma nozīmi.