Venn diagramma

Kas ir Venn diagramma:

Venn diagramma ir ciparu kopu organizēšanas sistēma , kurā elementi ir sagrupēti ģeometriskos attēlos, veicinot sadalījumu starp dažādām grupām.

Venn diagramma, kas pazīstama arī kā Set Diagram vai Logic Diagram, bieži tiek izmantota kā kvantitatīvos pētījumos savāktās informācijas un datu organizēšanas metode. Šajā gadījumā, piemēram, ir iespējams skaidrāk noskaidrot statistiskos datus, kas iegūti, veicot aptaujas.

Estētiski Venn diagramma sastāv no pārklājas ģeogrāfiskiem skaitļiem, parasti apļiem. Līdzīgi elementi starp dažādām grupām tiek attēloti precīzi tajās daļās, kas atrodas uz apli (krustojums).

Šo diagrammu izveidoja angļu matemātiķis Džons Venns (1834 - 1923), lai atvieglotu savienību un krustojumu savstarpējo attiecību attēlošanu dažādās kopās.

Piemērs:

U = savienība

∩ = krustojums

A = (1, 2, 3, 4, 5, 7)

B = (5, 6, 7, 8, 9)

AUB = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

A ∩ B = (5, 7)

A un B kopu apvienība attēlo visus elementus, kas atrodas katrā no aprindām. Savukārt A un B krustošanās sastāv no elementiem, kas vienlaicīgi atrodas abos komplektos. Iepriekš minētajā attēlā, piemēram, skaitļi 5 un 7 ir A un B grupā.

Skatiet arī diagrammas, Ishikawa diagrammas un Pareto diagrammas nozīmi.