Par mums

Kas ir komanda:

Komanda ir a grupu vai personu grupu, kas pieteikās veikt to pašu uzdevumu vai uzdevumu .

Sporta komandā ir divu vai vairāku cilvēku grupa, kas kopā piedalās sporta sacensībās.

Komandas darbs ir darba sistēma, ko izstrādājusi cilvēku grupa, kur ikviens ir veltīts uzdevuma izpildei, kur viens no dalībniekiem parasti ir vadošais.

Daudznozaru komanda ir grupas veidošana, kurā tirgotāji tiekas vairākās jomās, ļaujot labāk apmainīties ar zināšanām un pilnveidot tās, cenšoties sasniegt to pašu mērķi.

Termins "personāls", kas nozīmē palīgu, mācībspēku vai personāla personālu, grupu vai struktūru, Brazīlijā tiek plaši izmantots, lai ieceltu atbalsta vai atbalsta komandu jebkuras darbības attīstībā.

Ja komanda ir organizēta, lai piedalītos konkursā, un viņu pretinieks jebkāda iemesla dēļ neparādās vai tiek diskvalificēts, komandai ir uzvarējis WO, akronīms angļu valodā, vārds „walkover”, kas nozīmē staigāt, staigāt.