Sociālais darbs

Kas ir sociālais dienests:

Sociālais darbs ir iejaukšanās profesija, kas balstās uz daudznozaru instrumentiem un sociālo zinātņu metodēm, lai analizētu un ierosinātu pielāgojumus dažādos sabiedrības sociālajos jautājumos .

Tā veicina attīstību, pārmaiņas un sociālo kohēziju nevienlīdzības, kas veidojas sabiedrībā, ietvaros, iejaucoties galvenajos punktos, lai šīs situācijas varētu mainīt.

Šīs intervences pamatā galvenokārt ir sociālo un humanitāro zinātņu analītiskās metodes. Tās ir balstītas arī uz sociālā taisnīguma, cilvēktiesību, sociālās palīdzības, kolektīvās atbildības un cieņas pret cilvēku daudzveidību principiem.

Sociālo pakalpojumu profesija cenšas saistīt cilvēkus ar sociālajām struktūrām, lai reaģētu uz dzīves izaicinājumiem un sociālās labklājības uzlabošanu.

Profesionāļu, kas strādā šajā jomā, sauc par sociālo darbinieku . Viņš ir atbildīgs par valsts politikas un sociālo programmu plānošanu un izpildi, kas veicina indivīda kopīgo labklājību un integrāciju sabiedrībā.

Tā var darboties arī sociālās atstumtības jautājumos, pievienojot, analizējot un ierosinot darbības, kas uzlabo to cilvēku dzīves apstākļus, kuri iet cauri šiem nosacījumiem.

Skatiet arī sociālās neaizsargātības nozīmi.

Sociālais darbinieks tieši darbojas dažādās sabiedrības jomās un institūcijās, spējot attīstīt darbības privātajās, valsts un nevalstiskajās jomās tādās jomās kā:

 • Izglītība;
 • Veselība;
 • Dzimums;
 • Ģimene;
 • Darbs;
 • Mājokļi;
 • Palīdzība;
 • Atpūta;
 • Rehabilitācija;
 • Penitenciālās sistēmas;
 • Sociālā drošība

Lai strādātu profesijā, ir nepieciešams apmeklēt Sociālo dienestu MEC atzītā universitātē un iegūt reģistrāciju Sociālā dienesta reģionālajā padomē.

Vairāk par sociālo zinātņu un humanitāro zinātņu nozīmi.

Sociālā darba kurss

Sociālā pakalpojuma bakalaura grāds ilgst četrus gadus un veido profesionāļus, kas spēj plānot un īstenot darbības un programmas, kuru mērķis ir kolektīva labklājība.

Saturs ir veidots tā, lai students varētu izprast un analizēt sociālo realitāti vēsturiskā perspektīvā, kritiski un mērķtiecīgi. Šā iemesla dēļ no paša sākuma students veic vietējos darbus kopienās un citās institucionālajās un sociālajās telpās.

Ir redzamas arī disciplīnas, kas saistītas ar socioloģijas, politiskās teorijas, filozofijas un ekonomikas jomām. Prakse ir obligāta, kā arī kursa pabeigšanas darba pabeigšana.

Sociālā darba simbols

Sociālā pakalpojuma kursu attēlo skalas attēls ar lāpu, atbilstoši zemāk redzamajam attēlam:

Uguns ir zināšanas un līdzsvars ir sociālais līdzsvars . Saskaņā ar Sociālā dienesta federālās padomes teikto šis simbols atspoguļo sociālā taisnīguma raksturu; vairāk morāls nekā juridisks, sodīt par to, kas ir kļūdains, dodot priekšroku izpirkšanai. Tas vēl joprojām simbolizē, ka ar mīlestību un patiesību viss var tikt noņemts.