The

Kas ir projekts:

Projekts ir rīcības plāns, un tas var nozīmēt arī dizainu, nodomu, izklāstu .

Šis ir vārds no latīņu valodas termina " projectum", kas nozīmē "kaut ko izmet uz priekšu". Šā iemesla dēļ projekts var būt arī jebkura pasākuma, kas tiks īstenots nākotnē, pagaidu formulējums.

Likumprojekts ir priekšlikums, kas jāapspriež un jāpārvērš likumā. Tas sastāv no teksta, kas ir rakstīts un ka, lai kļūtu par likumu, ir atkarīgs no apstiprinājuma.

Projekts var būt konkrēta darba vispārējs plāns, un tas sastāv no dokumentu kopuma, kas satur instrukcijas un noteikšanas, kas nepieciešamas, lai noteiktu ēkas vai cita darba būvniecību. Projektu veido rasējumi, aprakstošas ​​piezīmes, mērījumi, budžets un specifikācijas. Darba galīgajā projektā jāietver visi tehniskie dokumenti, kas nepieciešami ēkas būvniecībai vai cita darba izpildei.

Eksistenciālajā filozofijā projekts ir tāds, ka cilvēks tiecas un ir patiess patiesais pats.

Pētniecības projekts

Pētījuma projekts ir pētnieka sagatavots dokuments, kurā viņš iepazīstina ar pētījuma galvenajām idejām. Pētniecības projektā būtu jāvēršas tādās jomās kā tēma, problēmas formulēšana, mērķi, pētījumā pieņemtā metodika utt.

Sociālais projekts

Sociālais projekts ir plāns vai solidaritātes centieni, kuru mērķis ir uzlabot vienu vai vairākus sabiedrības aspektus. Tā mērķis parasti ir palīdzēt nelabvēlīgā situācijā esošai vai diskriminētai grupai (bezpajumtniekiem, atkarīgiem ķīmiķiem utt.). Daudzi sociālie projekti ir NVO vai tiek veidoti ar šāda veida organizāciju, lai mainītu esošo realitāti. Šīs iniciatīvas veicina indivīdu pilsoniskumu un sociālo izpratni, iesaistot viņus labākas nākotnes veidošanā.