Minūtes

Kas ir Minuta:

Minuta ir pirmais dokuments vai rakstīšana. Tas ir skice, teksta skice . (No latīņu minūtes).

Minuta ir arī zīmējums, kas atrodams, ņemot vērā reljefu, augu audzēšanā.

Projekts judikatūrā

Priekšlikums tiesu praksē ir lūgumraksts, ar kuru sūdzība (pārsūdzība pret reālu vai iespējamu netaisnību), kam pievienots faktu un tiesību izklāsts, par iemesliem, kāpēc tiek mainīts atbildību pastiprinošais lēmums, un, attiecīgā gadījumā, par iemesliem. norāde uz daļām, lai veidotu resursu instrumentu.

Līguma projekts

Nolīguma projekts ir līguma sākotnējais un provizoriskais formulējums, kurā izklāstītas visas sarunas par līgumslēdzējām pusēm.

Pēc tam, kad sarunas ir apstiprinātas vai dažās rindkopās ir izdarītas izmaiņas, ar pušu piekrišanu tiek sastādīts oficiāls līgums.

Minuta restorānā

Restorānos, Brazīlijā, tā ir maltīte, kas pagatavota brīdī, minūte - "à minuta". Sievišķīgā forma nāk no franču - "à la minute".