Prologs

Kas ir prologs:

Prologs ir teksts vai brīdinājums, kas parasti ir īss, kas ir pirms rakstiska darba un kura mērķis ir to prezentēt lasītājam . No grieķu "prologiem", kas nozīmē "iepriekšēju rakstīšanu".

Prologs ir tāds pats kā ievads, ievaddaļa, ievaddaļa , preambula . Tā ir darba ieviešana, kurā autors izstrādā priekšstatus par šo tēmu, kas attīstīsies darba atklāšanā.

Prologs sākotnēji pārstāvēja grieķu drāmas sākotnējo daļu, kurā bija attēlots viens raksturs, pirms paša gabala.

Prologs (bez akcenta) ir pašreizējais indikators verbam prologar, kas nozīmē, ka pirms priekšvārda ir priekšvārds.

Militārā zonā, artilērijas gabalos, prologs ir virve, kas savieno remontu ar armoire, lai padarītu uguni.

Epilogs, atšķirībā no prologa, ir pēdējā darba daļa. Romā ir daļa, kas raksturo zemes gabala galīgo iznākumu, kur autors beidz savu stāstījumu.