Cilvēka vērtības

Kas ir cilvēka vērtības:

Cilvēka vērtības var definēt kā morālus un ētiskus principus, kas vada cilvēka dzīvi. Tie ir daļa no jūsu apziņas veidošanās un tā, kā jūs dzīvojat un saistās sabiedrībā.

Cilvēka vērtības darbojas kā uzvedības noteikumi, kas var noteikt svarīgus lēmumus un nodrošināt, ka cilvēku līdzāspastāvēšana ir mierīga, godīga un taisnīga. Tās ir vērtības, ko audzina persona, kas pamatos savus lēmumus un demonstrēs pasaulei, kuri principi reglamentē viņu dzīvi.

Cilvēka vērtību piemēri

Ir daudzas vērtības, kas ir svarīgas jebkurā kontekstā vai vietā, un tās var uzskatīt par universālām vērtībām. Viņi ir jāattīsta, lai nodrošinātu ētisku un veselīgu līdzāspastāvēšanu starp cilvēkiem, kas ir sabiedrības daļa.

Tagad ziniet dažas no šīm vērtībām.

1. Cieņa

Cieņa ir spēja ņemt vērā citu cilvēku jūtas . Tā ir viena no vērtībām, kas var būt vissvarīgākais cilvēka dzīves veikšanā, jo tā var ietekmēt viņu lēmumus, attiecības un dzīvesveidu.

Šī vērtība var izpausties dažādos veidos. Viens piemērs ir atšķirību ievērošana. Sabiedrībā pastāv dažādi dzīves un domāšanas veidi, tāpat kā pastāv dažādi priekšstati par dzīvi. Lai laba kolektīva līdzāspastāvēšana būtu pozitīva, ir būtiski attīstīt un īstenot cieņu pret dažādiem cilvēkiem un lēmumiem.

Cieņai ir arī cita nozīme. Koncepcija attiecas arī uz pakļaušanos noteikumiem, kas noteikti sabiedrībā un kas jāievēro, lai kārtība tiktu garantēta, pat ja tā nepiekrīt tiem. Tā piemērs ir pienākums ievērot un ievērot valsts likumus.

Vienlīdzības sapnis tikai pieaug atšķirību respektā. (Augusto Cury)

Lasiet vairāk par cieņas nozīmi.

2. Godīgums

Godīgums ir cilvēka pamatvērtība un var ietekmēt ikvienu cilvēka dzīves aspektu. Lai godīgi nozīmē rīkoties ētiski un godīgi cilvēka attiecībās un pienākumu izpildē, rīkojoties saskaņā ar ētikas principiem.

Tomēr godīguma sajūta nav saistīta tikai ar ārējām attiecībām, cilvēku attiecībās. Godīgums ir saistīts arī ar indivīda paša apziņu, kas darbojas godīgi attiecībā pret savām jūtām un principiem.

Godīgums var būt saistīts ar jūtām, kas pastāv starp cilvēkiem, darba attiecībās, finansiālo saistību izpildē, viedokļu un spriedumu izteikšanā, starp daudzām citām izpausmes formām.

Neviens mantojums nav tik bagāts kā godīgums. (Viljams Šekspīrs)

3. Pazemība

Pazemība ir ļoti vērtīga tikumība indivīda dzīvē, jo tā nozīmē viņu spēju atpazīt viņu kļūdas vai grūtības . Pazemības jēdziens ir saistīts ar ideju rīkoties pieticīgi, ņemot vērā viņu attieksmi un zinot, kā atpazīt savus ierobežojumus.

Šī īpašība ir arī ļoti svarīga, lai cilvēki varētu attīstīties kā indivīdi, jo, atpazīstot viņu grūtības, cilvēks var pārskatīt savu uzvedību vai iegūt jaunas pieredzes un mācības.

Pazemībai ir arī cita nozīme, kas saistīta ar cilvēku attiecībām. Dažos gadījumos jēdziens var attiekties uz to, kā jūs rīkosies taisnīgi pret citiem, kā pierādījumu par cieņu.

Pazemība ir visu tikumu pamats un pamats, un bez tā nav neviena. (Miguel de Cervantes)

4. Empātija

Empātija ir cilvēka spēja uztvert citu cilvēku jūtas, liekot sevi "savā vietā". Tā ir svarīga vērtība labu cilvēku attiecību uzturēšanai, jo no tā ir iespējams izprast citu cilvēku domas un attieksmi.

Empātijas attīstīšana ir saistīta ar savu ideju un pārliecību atņemšanu un tēmas apskatīšanu ar citas personas uztveri. To raksturo dāsnuma attieksme pret citiem, kas apliecina, cik svarīga ir citu cilvēku jūtas.

Šī vērtība, kas attiecas arī uz līdzjūtības sajūtu, palīdz labāk saprast citus, ar kuriem dzīvo, jo tā ir spēja atstāt savas idejas un perspektīvas malā, lai mēģinātu saprast otru, it kā redzētu situāciju caur no viņa.

Būt empātiskam ir redzēt pasauli ar citu acīm un neredzēt mūsu pasauli, kas atspoguļojas viņa acīs. (Carl Rogers)

Lasiet vairāk par empātiju un redziet dažas pazīmes, kas parāda, kā jūtaties empātijā.

5. Tiesiskuma sajūta

Tiesiskuma sajūta nozīmē, ka ir iespēja novērtēt taisnīguma vai netaisnības esamību situācijās . Būt taisnīgam ir būt par dzīves principu, kas darbojas godprātīgi un vienlīdzīgi, pieņemot pareizus lēmumus gan sev, gan citiem.

Tiesiskuma sajūtu var izpausties arī sašutuma spēja. Piemēram, kad, saskaroties ar netaisnības situāciju, persona pieņem nostāju, lai reaģētu uz šo situāciju, lai gan tas nav notikums attiecībā pret sevi. Tiesiskuma sajūta liek personai neizpausties, saskaroties ar netaisnīgu situāciju.

Ja persona, kurai ir taisnīguma sajūta, uztver situāciju, kas izpaužas kā negodīga rīcība, viņš mēdz rīkoties, lai atrisinātu šo problēmu.

Ja jūs kļūstat neitrāli netaisnības situācijās, izvēlaties apspiešanas pusi. (Desmond Tutu)

Vairāk par šo cilvēcisko vērtību skatiet rakstā par tiesiskumu.

6. Izglītība

Izglītība kā cilvēciska vērtība nozīmē rīkoties sirsnīgā, pieklājīgā un mīlošā veidā. Tas ir zināms, kā saistīt ar citiem, ievērojot labas attiecības principus, kas jābalsta uz savstarpēju cieņu.

Rīkojoties ar izglītību cilvēku attiecībās, ir jāzina, kā dzīvot ar dažādiem cilvēkiem dažādās vidēs, vienmēr rīkojoties ar cieņu pret visiem cilvēkiem, visos gadījumos. Izglītība izpaužas arī tādās situācijās, kad nav noteiktas attieksmes, piemēram, neievērojot citus.

Izglītība attiecas arī uz mācīšanās un cilvēka attīstības procesiem, kas var notikt formāli vai neoficiāli. Formālā izglītība ir tā, kas skolā un koledžās saņemta skolas dzīves laikā. No otras puses, neformālā (vai neformālā) izglītība ir izglītība, kas saņemta no ģimenes, pamatojoties uz ētiskiem un morāliem principiem.

Izglītojiet bērnus un jums nav jāsoda vīrieši. (Pitagora)

7. Solidaritāte

Solidaritāte ir spēja sajust līdzjūtību un uzmanību citai personai, kas parāda citu cilvēku atzinību un nozīmi. Šo sajūtu raksturo patiesā interese par ciešanu vai vajadzību apvienošanu, palīdzot jebkādā veidā.

Lai īstenotu solidaritāti, ir vajadzīga atdalīšanās un empātijas sajūta, lai aplūkotu citas personas situāciju bez spriedumiem, tikai ar nodomu parādīt atbalstu un bažas.

Viens no visbiežāk izmantotajiem veidiem, kā īstenot solidaritāti, ir tad, kad viena persona palīdz citam, negaidot nekādu sodu par savu rīcību. Daudzos veidos var būt atbalstošs, vai nu sniedzot morālu uzmanību un atbalstu personai, vai arī izmantojot materiālo palīdzību.

Solidaritāte ir sajūta, kas vislabāk izsaka cieņu pret cilvēka cieņu. (Franz Kafka)

Izlasiet arī Solidaritātes nozīmi.

8. Ētika

Ētiku var definēt kā principu kopumu, kas nosaka personas attieksmi. Tādējādi rīkoties ar ētiku nozīmē dzīvot saskaņā ar morāles pamatvērtībām .

Saskaņā ar filozofiju ētika ir vērtību kopums, kas ir noteicošais faktors, ko cilvēks izmanto savā dzīvē un sabiedriskajā dzīvē. Aristotelis aprakstīja, ka ētikai bija trīs pamata pamati: pamatojuma izmantošana, lēmums par labu rīcību un laimes sajūta. Viņam dzīvība ar ētiku būtu iespējama tikai tad, ja indivīds varētu atrast līdzsvaru starp viņa testamentiem un iemesla izmantošanu.

Lai būtu ētiska persona, ir jāapzinās, cik svarīgi ir pildīt pienākumus, un rīkoties taisnīgi, piemērojot šos principus visās dzīves jomās gan personīgās, gan ģimenes attiecībās, kā arī profesionālajās attiecībās.

Ja ētika neregulē iemeslu, iemesls nicinās ētiku. (José Saramago)

Skatiet arī ētikas nozīmi un uzziniet vairāk par ētiku un morāli.

Vērtību krīze

Mūsdienās tiek apspriesta cilvēcisko vērtību krīzes esamība, kas būtu ētikas un morāles principu novirzīšana, kas jāīsteno visiem cilvēkiem. Ir daudz teikts, ka šī krīze rodas sociālo pārmaiņu dēļ, kas ļāva mainīt vai elastīgi mainīt vērtības.

Šī iemesla dēļ ikvienam jābūt uzmanīgam pret savām domām un darbībām. Šī pašnovērošana ir būtiska, lai vērtības netiktu relativizētas, tas ir, ka ētikas un morāles pamatprincipi nav aizmirsti, neatkarīgi no sociālajām situācijām vai kontekstiem.

Lasiet vairāk par vērtību un morālo vērtību nozīmi.