Opprobrium

Kas ir Opēlija:

Oprah nozīmē netaisnību, apkaunojumu , traumu, aizvainojumu . Tas ir vīrišķīgs lietvārds, ar latīņu oprobriu izcelsmi .

Opprobrium ir akts vai teiciens, kas var likt kādam uz sliktu slavu, gudrību, izsmieklu, zaudēt kredītu, zaudēt atlīdzību, godu. Cilvēks bija pakļauts pārmetumam.

Opprobrium ir tas, kas izraisa ārkārtīgu kaunu, apgrūtinājumu, negodīgas darbības, pazemošanu, kas notiek publiski. Tas izraisa ārkārtējas atstumtības stāvokli, pēdējo morālā zemuma pakāpi. Piem., Viņš ir cienīgs pret taisnīgumu un sodīšanu par to, ko viņš ir darījis.

Opprobrium ir arī apvainojums, sašutums, aizvainojums, tas ir, draņķis, kaitējums, kas nodarīts kādam.

Pretošanās antonīms ir atlīdzība, atlīdzība, tas ir, apmierinātība, ko dod sevi par nodarījumiem un ievainojumiem.