Ierobežojumi

Kas apzīmē:

Confins ir daudzskaitļa vīrišķā lietvārds, kas nozīmē fiziskās atrašanās vietas ierobežojumu vai beigas, piemēram, valsti vai pilsētu .

Vietas robežas var attiekties arī uz robežu, vietu, kur viena vieta beidzas, un otru sāk. Ex: slepkavu policija aizturēja Brazīlijas robežās, kad viņš gatavojās bēgt no valsts.

Figurālā nozīmē vārds "ierobežo" var norādīt uz ļoti tālu vietu . Ex: Es neatradu to, ko meklēju pie mājas, tāpēc man bija jādodas uz pilsētas galiem, lai nopirktu.

Viens no pazīstamākajiem šī vārda izmantošanas piemēriem ir atrodams Bībelē, konkrētāk, Apustuļu darbi 1: 8, kur Jēzus sacīja saviem mācekļiem: "Bet viņi saņems spēku, kad Svētais Gars nāk pie jums, un viņi būs mani liecinieki Jeruzalemē, visu Jūdeju un Samariju un zemes galus. Tas nozīmē, ka Jēzus mācekļi izplatīja Jēzus vēstījumu uz tālākajām vietām uz Zemes.