Izskatīšana

Kas ir balva:

Tiesas nolēmums ir tiesas akts, kas piešķir īpašumam un nekustamajam īpašumam īpašumtiesības uz kādu personu.

Juridiskajā un civiltiesībās nolēmums ir nodot personai, kas veicina tiesas izpildi (izpildītājs), konfiscētos aktīvus vai attiecīgos ienākumus, kas savākti procesā, samaksājot kredītu pret izpildīto.

Tiesas nolēmums ir nolēmuma darbība vai sekas, kas nozīmē dot vai sniegt spriedumu, proti, atzīt, ka laba vai ideāla tā daļa pieder kādam. Tas ir tiesiski garantēt kādai personai tādu preču īpašumu, kas būtu vai ir jānogādā publiskajā izsolē, ja šīs formalitātes nevar atteikties.

Administratīvajā jomā piešķiršana ir konkursa uzvarētājam piešķirt tiesības veikt darbus, izmantojot konkursa procedūru.

Nekustamā īpašuma jomā nolēmums ir process, kurā tiek konstatēts, ka nekustamā īpašuma īpašumtiesības tiek nodotas no tā sākotnējā īpašnieka (nodevēja) pircējam (kreditoram), kurš no šī brīža uzņemas visas domēna tiesības īpašumtiesības, kas raksturīgas jebkādai aktīvu koncesijai (atsavināšana).

Skatiet arī obligātās piešķiršanas nozīmi.