Izskaidrot

Kas ir Elucidar:

Izskaidrot, ir transitīvs darbības vārds, kas nozīmē izskaidrot, izskaidrot, izskaidrot, atrisināt, saprast .

Lai izskaidrotu līdzekļus, lai padarītu saprotamu, padarītu skaidru informāciju, lai cilvēkam būtu laba izpratne un nekādas šaubas.

Lai noskaidrotu, ir grūti uzzināt, kas ir grūti iedomājams, vai arī tas ir nezināms vai ignorēts.

Izskaidrojums, kas ir izskaidrojuma mērķis, ir šaubu noskaidrošana, rūpīgi analizējot, ilustrējot un identificējot faktu, par kuru nav skaidrs, vai ka tiek ievērota identifikācijas un izpratnes grūtība.

Lai izskaidrotu noziegumu, ir jāpanāk izmeklēšanas galīgais secinājums, ko veicis eksperts, kur viss tiek meklēts, no acīmredzamākajām norādēm uz smalkajām ainas detaļām, tādējādi visas šaubas atklājas, līdz tiek atklāta aizdomās turētā identitāte.