Pakārtotais

Kas ir pakārtotais:

Pakārtotais virziens ir virziens, kādā plūst straumes ūdeņi . Tā ir normāla ūdens plūsma no augstāka punkta līdz zemākajam punktam.

Pakārtotais posms ir bēgums, kas ir bēgums, tas ir reflukss, kur jūra pazemina tās ūdeņus. No latīņu valodas "jusum" nozīmē "ebb".

Adverbija frāze "lejup pa straumi " attiecas uz pusi, kur plūdmaiņas vai ūdensteces plūsmas. Tā ir atsauce uz novērotāja skatījumu uz pusi, kur ūdeņi plūst, uz muti, kas ir upes lejupējā daļa. Šo atskaites punktu var izmantot, lai atrastu pilsētu, dambi, ūdenskritumu, pieteku, tiltu utt.

Termina "lejup" antonīms ir "augšup ", ir virziens "no kurienes" ūdeņi plūst no upes strāvas. Tas ir virziens no zemāka punkta līdz augstākajam. Tas ir arī plūdmaiņas plūdmaiņa, priekštecis, plūsma, kur jūra paaugstina tās ūdeņus. Adverbija frāze "upstream " attiecas uz upes avota pusi.

Grafiskā nozīmē adverbālās frāzes "augšup" un "lejup" tiek izmantotas, lai atsauktos uz notikumiem pirms (augšup) vai pēc (lejup) noteiktā apgabala. lieto īpaši precīzās zinātnēs.