Inspekcija

Kas ir inspekcija:

Inspekcija nozīmē detalizētu pārbaudi vai novērošanu . Termins var attiekties uz rūpīgu analīzi, kuras mērķis ir atrast problēmas vai detalizētu tehnisko pētījumu.

Saskaņā ar etimoloģiju vārds cēlies no grieķu inspio.onis un latīņu valodas pārbaudes .

Transportlīdzekļu pārbaude ir pārbaude, lai pārbaudītu automašīnu drošību un saglabāšanu. Novērtējumu veic profesionāļi, kuri analizē tehniskos aspektus, lai nodrošinātu, ka automašīna var droši braukt. Transportlīdzekļu pārbaude ir obligāta automašīnas licencēšanai un ir paredzēta Brazīlijas satiksmes kodeksā.

Drošības pārbaude ir analīze, kuras mērķis ir atrast riskus vai iespējamos notikumus, kas var izraisīt nelaimes gadījumus vai samazināt vides drošību. Tos var veikt vispārējās sabiedriskās vietās, darba vietās, skolās un dzīvesvietās.

Kvalitātes pārbaude tiek veikta, lai pārbaudītu un garantētu jebkura produkta kvalitāti. Analīze tiek veikta no saražotā parauga. Tas tiek plaši izmantots uzņēmumos, lai uzraudzītu tirgū piedāvāto un piedāvāto produktu daudzuma kvalitāti.

Tiesu pārbaudi veic tiesnesis, ja ir nepieciešams pārbaudīt notikumus, kas ir svarīgi, lai pieņemtu lēmumu tiesā. Mērķis ir izskaidrot jautājumus, kas palīdz noskaidrot faktus un palīdzēt spriedumā.

Skolas pārbaude novērtē izglītības iestādes darbības nosacījumus un darbības veidu. Šāda veida aptaujā skolu novēro vairākos aspektos, piemēram, ēkas fiziskajos apstākļos, pieņemtajās pedagoģiskajās procedūrās un skolas administrācijā. Skolas pārbaude ir obligāta un paredzēta Izglītības vadlīnijās un bāzu likumā.

Inspekcija attiecas arī uz pārbaudi, kas tiek veikta ar jauniešiem, kuri parakstās, lai sniegtu militāro dienestu.

Inspecção sinonīmi

Starp dažādām pārbaudes nozīmēm galvenie sinonīmi ir:

  • Izmeklēšana
  • Pārbaude
  • Analīze
  • Reitings
  • Inspekcija
  • Apmeklējiet
  • Uzraudzība
  • Inspekcija
  • Inspekcija
  • Žurnāls

Skatiet arī apmeklējuma un analīzes nozīmi.