Sociālekonomiskā situācija

Kas ir sociāli ekonomiskais:

Sociālekonomiskais ir īpašības vārds, kas attiecināms uz katru praksi, kas attiecas uz situācijām, apstākļiem un aspektiem, kas ietekmē gan sociālu kārtību, gan vietas vai reģiona ekonomiku.

Saskaņā ar jauno portugāļu valodas pareizrakstību pareizais veids, kā rakstīt vārdu sociālekonomisks, nav atdalīšana ar defisi ( sociālekonomisko ).

Parasti sociālekonomiskā prakse ir saistīta ar subjektīvo mainīgo kopumu, kas kvalificē indivīdu vai grupu hierarhijā vai sociālajā līmenī. Tas ir tā sauktais sociālekonomiskais līmenis .

Šie mainīgie var būt saistīti ar socioloģiskiem, ekonomiskiem, izglītības, darba un citiem aspektiem, kas palīdz identificēt indivīdu konkrētā sociālekonomiskā grupā.

Tomēr sociālekonomisko terminu var izmantot arī, lai atsauktos uz pašvaldības datiem. Tas ir sociālekonomiskais profils .

Sociālekonomiskais profils

Šis profils sastāv no paša pilsētas domes sagatavota dokumenta, kurā ir iekļauti vietējo ekonomisko, sociālo un kultūras aspektu analīzes avoti ar aprakstiem un datiem, kas aptver visas pašvaldības struktūras un struktūras.

Termins var attiekties arī uz ekonomiskās un sociālās struktūras organizāciju, ko sabiedrība pieņem, pamatojoties uz sistēmas tipu.

Tā ir sociālekonomiskā sistēma, kas ietver īpašuma veidus un ekonomikas vadību, ar preču kustības procesiem un to patēriņu, papildus darba dalīšanai. Sociālekonomiskās sistēmas piemērs ir kapitālisms.

Šajā sociāli ekonomiskajā praksē novērtētie mainīgie, neatkarīgi no tā, vai tie ir kvantitatīvi vai kvalitatīvi, ir atbildīgi par konkrētās vietas sociālekonomisko attīstību .

Šī attīstība ir pozitīva atšķirība starp kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem aspektiem, kas saistīti ar šiem sociālajiem un ekonomiskajiem mainīgajiem. Īsāk sakot, tas ir noteicošais process, lai novērtētu vietnes sociālekonomiskās struktūras izmaiņas.

Skatiet arī sociālās klases un sociālās nevienlīdzības nozīmi.