Requiem

Kas ir Requiem:

Requiem ir īpaša masa, ko kristiešu baznīcas svinēja mirušo godā .

Katoļu baznīca ir galvenā doktrīna, lai izveidotu tā sauktās "Requiem masas", tomēr šis termins var tikt izmantots arī, lai nosauktu līdzīgas ceremonijas no anglikānisma un pareizticīgo baznīcas.

Termins "rekvizīms" radies no latīņu reciem, kas izriet no rekvizītiem, kas nozīmē "atpūtu" vai "atpūtu".

Katoļu baznīcai raksturīgajās bēru masās (svinētajās bērnībā) rekiems ir pirmais vārds, kas jārunā rituāla laikā, kas veltīts mirušā dvēseles atriebībai : Requiem aeternam dona eis, Domine ("Kungs, piešķir viņiem mūžīgo atpūtu") tulkojumu portugāļu valodā).

Tas ir arī nosaukums, kas dots muzikālo kompozīciju žanram, kas radīts īpaši bēru ceremonijām vai mirušajiem.

Vienu no pazīstamākajām šīs žanra melodijām 1791.gadā izveidoja Volfgangs Amadeuss Mocarts, un tas kļuva pazīstams kā "The Requiem Ré Minor".

Reproduktīvo masu var izdarīt gan bēru laikā, gan datumos, kas atzīmē kāda cilvēka nāvi, piemēram, "septītās dienas masas".

Skatīt arī pareizticīgo baznīcas nozīmi.