Kohēzija

Kas ir kohēzija:

Kohēzija ir harmoniska saikne starp divām daļām, ko izmanto gramatikā kā veidu, kā iegūt skaidru un saprotamu tekstu .

Lingvistiskajos pētījumos teksta kohēzija ietver gramatisko un saikņu artikulāciju pareizu izmantošanu, kas ļauj harmoniski savienot tekstu, teikumus, terminus, periodus un teksta daļas.

Teksta kohēzija ir būtiska labas rakstīšanas veidošanai, jo tā ļauj loģiskā veidā sekmēt ideju secību, atvieglojot teksta lasīšanu.

Starp galvenajām iezīmēm, kas atbilst teksta saskanībai, ir pārejas vārdi, kurus veido priekšnosacījumi, saiknes, daži adverbji un adverbiskas frāzes.

Piemērs: "sākotnēji", "pirmais", "ārpus", "tādā pašā veidā", "arī", "beidzot", "šādā veidā", "ti" un tā tālāk.

Atšķirība starp kohēziju un saskaņotību

Konsekvence sastāv no tā, kāda ir loģika un kohēzija, proti, ja ideju kopums rada vienveidību.

Kohēzija ir tieši viens no instrumentiem, kas garantē teksta saskaņotību, izmantojot semantiskos elementus, kas ir piemēroti šā mērķa sasniegšanai.

Uzziniet vairāk par saskaņotību un kohēziju un saskaņotību.