Manifests

Kas ir manifests:

Manifests ir teksta žanrs, kas sastāv no sava veida oficiāla, pārliecinoša un publiska paziņojuma par viedokļu, lēmumu, nodomu un ideju nosūtīšanu .

Parasti politiska rakstura manifests ir galvenais mērķis, lai atklātu noteiktu viedokli publiski vai pat indivīdam vai cilvēku grupai.

Literatūrā manifests ir iekļauts tā sauktajā argumentatīvajā žanrā, ņemot vērā tās raksturu, kas cenšas pārliecināt diskursa lasītāju, kas stāstīts ar argumentiem.

Manifests tiek uzskatīts par svarīgu demokrātisku instrumentu, jo tas ļauj visiem indivīdiem publiski paust savu viedokli par konkrētu situāciju vai tematu, neatkarīgi no tā, vai tas ir sociāls, politisks, kultūras vai reliģisks.

Skatiet arī pārliecināšanas nozīmi.

Manifesta raksturojums

Saskaņā ar normu, manifestiem ir brīva struktūra, tomēr tiem ir jābūt dažām īpašībām:

  • Nosaukums
  • Problēmas identificēšana
  • Problēmas analīze
  • Autora argumenti par šo tēmu
  • Iespējamo risinājumu prezentācija
  • Vieta, datums un visu demonstrantu paraksts

Manifesta valodai jābūt samērīgai ar mērķauditoriju, kurai tā paredzēta. Tomēr ir jāizvairās no slengu un zemu slengu vārdiem (izlikšanās).

Komunistiskā manifestācija

Sākotnēji to sauca par komunistiskās partijas manifestu (vācu valodā Manifest der Kommunistischen Partei ), tas ir teksts, ko radījuši zinātniski sociālisti Karl Marx un Friedrich Engels, pirmoreiz publicēti 1848. gada 21. februārī.

Ar komunistisko manifestu pasaule zināja komunisma galvenos ideālus. Teksts kritizē kapitālisma modeli un sociālo organizāciju, klasificējot buržuāziju par pašreizējo nomācošo klasi.

Šis manifests tika uzrakstīts lielāko konfliktu laikā starp lielākajām Eiropas valstīm, kas pazīstams kā tautas pavasaris vai 1848. gada revolūcija.

Pateicoties šai kustībai, tika iegūtas divas svarīgas tiesības: darba dienas samazināšana no divpadsmit stundām dienā līdz desmit un vispārējās balsstiesības (bet tikai vīriešiem).

Uzziniet vairāk par komunisma nozīmi.

Anthropophagic manifests

Tā bija avangarda straume, kas iezīmēja Brazīlijas literārā modernisma pirmo daļu, ko vadīja mākslinieki Oswald de Andrade (1890 - 1954) un Tarsila do Amaral (1886 - 1973).

Antropofāgās manifesta pirmais izdevums bija 1928. gada 1. maijā, radot ideju par nacionālās kultūras pārstrukturēšanu.

Antropofāgās manifesta galvenais priekšlikums bija patiesi Brazīlijas mākslas konsolidācija .

Manifests pievērsās idejai par "kultūras antropofātiju", kas ir metafora par "atgremošanu" un "pārvērtēšanu" mākslu, kas nāk no Brazīlijas no citām valstīm, lai piešķirtu tai nacionālo raksturu.

Uzziniet vairāk par modernisma nozīmi.