Taupība

Kas ir Parsimony:

Taupība ir glābšanas, taupīšanas un kaut ko saturoša darbība .

Parsimoni, kā ekonomikas akts, raksturo koncentrēšanās uz maziem aspektiem, proti, rūpīgu ekonomiku.

Kad tiek teikts, ka konkrēts temats ir jāārstē ar parsimoni, tas nozīmē, ka tas prasa aprūpi un uzmanību.

Tā kā tas ir saistīts ar glābšanas darbību, parsimony tiek interpretēts arī kā piesardzība attiecībā uz kaut ko.

Rīkojoties ar parsimoni, ir sinonīms tam, ka rīcība ir pieticīga, nevis izvēloties pārspīlējumus, bet tikai to, kas ir būtisks vai pietiekams, lai apmierinātu konkrēto vajadzību.

Piemēram: "Uzņēmuma izdevumi jāpārvalda ar parsimoni" vai "es lietoju vārdus ar parsimoni, lai neizraisītu konfliktus" .

Etimoloģiski vārds parsimony ir radies no latīņu valodas parsus, kas izriet no darbības vārda parcere, kas tiek tulkots kā " ekonomizēt ".

Uzziniet vairāk par ekonomikas nozīmi.

Parsimony sinonīms

  • Par mani
  • Pasākums
  • Ierobežošana
  • Kontrole
  • Ekonomika
  • Ietaupījumi
  • Frugalitāte
  • Klusums
  • Patstāvība
  • Saistības