Summa un produkta metode

Kāda ir summa un produkta metode:

Summa un produkts ir metode, ko izmanto 2. pakāpes vienādojumos, lai atrastu to attiecīgās saknes.

Summu un produkta metodi bieži izmanto kā alternatīvu Bháskara formulai, jo tā sastāv no vienkāršākas un ātrākas tehnikas, kā iegūt vēlamos rezultātus.

Tomēr summas un produkta pielietošana 2. pakāpes vienādojumā ir ieteicama tikai tad, ja šī koeficienta koeficienti ir veseli skaitļi. Ja tie ir sadalīti, piemēram, Bháskara shēma var būt vieglāka.

Kā izmantot summas un produkta metodi

Lai izmantotu šo metodi, jums ir jāizmanto divas dažādas formulas:

Sakņu summa

Saknes produkts

Lai atrastu koeficientu a, b un c vērtības, jāievēro 2. pakāpes vienādojums: ax2 + bx + c = 0 .

Vērtībām, kas iegūtas x1 un x2, jāatbilst attiecīgajam abu formulu pievienošanas un reizināšanas rezultātam.

Piemērs:

2. pakāpes vienādojumā: x2 - 7x + 10 = 0

Sakņu summa

x1 + x2 = - (- 7) / 1

x1 + x2 = 7

Saknes produkts

x1 * x2 = 10/1

x1 * x2 = 10

Tagad, no loģiskā atskaitījuma, jums ir jāatrod divi numuri, kas papildina līdz 7 un kas reizina rezultātu 10.

Tādējādi numuru hipotēzes, kas rada produktu 10, ir:

1 * 10 = 10 vai 2 * 5 = 10

Lai uzzinātu pareizās saknes, mums ir jāpārbauda summa. Pie pieejamajām iespējām tiek pārbaudīts, ka 2 un 5 ir pareizie rezultāti, jo 2 + 5 = 7 .

Tādā veidā mēs atklājam, ka sākotnējā vienādojuma saknes ir x '= 2 un x' '= 5.

Kad būtu jāpiemēro summa un produkta metode?

Ne visi 2. pakāpes vienādojumi ļaus izmantot summu un produktu. Ja nav iespējams atrast divus skaitļus, kas atbilst gan summai, gan reizināšanas formulai, ir nepieciešams izmantot citu izšķiršanas metodi, piemēram, Bhaskara shēmu.

Piemērs:

2. pakāpes vienādojums: x2 + 3x + 5 = 0

Sakņu summa: x1 + x2 = -3/1 = -3

Saknes produkts: x1 * x2 = 5/1 = 5

Šādā gadījumā saknēm, kas atbilst produktam, jābūt 5 un 1. Šo divu ciparu summa atšķiras no -3. Tādējādi kļūst neiespējami noteikt vienādojuma saknes ar summu un produkta metodi.