Hostes

Kas ir Hostes:

Saimnieki ir latīņu izcelsmes termins, kas apzīmē karaspēku vai korpusu . Tomēr sākotnēji šis vārds bija saistīts ar ienaidnieka sinonīmu .

No naidīgas latīņu valodas (tas pats "naidīgā" etimoloģiskais saknes) šis termins tika lietots, lai apzīmētu naidīgumu vai sacensību.

Viduslaikos saimnieki bija vasalistu grupas, kas savus militāros pakalpojumus sniedza militārajiem dienestiem. Šajā kontekstā tiek secināts, ka saimnieki bija strādnieki, kas veidoja vienu no zemākajām sociālajām klasēm.

Skatiet arī: Vassalo nozīmi.

Garīgie saimnieki

Reliģiskajos pētījumos, galvenokārt kristiešu doktrīnā, garīgie saimnieki (pazīstami arī kā "ļaunuma saimnieki" vai "ļaunuma saimnieki" ) ir būtņu armijas, kuras pavēlnieks pavēlējis "elles valstībā".

Šī garīgo saimnieku interpretācija ir redzama Efeziešiem 6 : 11-12 :

„Uzlieciet visu Dieva bruņas, lai jūs varētu pretoties velna viltībām.

Jo mums nav jācīnās pret miesu un asinīm, bet pret valdībām, pret varām, pret šīs pasaules tumsas valdniekiem, pret garīgajiem ļaunajiem saimniekiem debesu vietās. "