Pagaidu pasākums

Kas ir pagaidu pasākums:

Pagaidu pasākums ir republikas prezidentūras instruments ar likuma spēku, un tas ir tūlīt pēc prezidenta publicēšanas.

Pazīstams ar akronīmu MP, tas būtu jāizmanto tikai steidzami un atbilstības ziņā, un tam ir sešdesmit dienu termiņš. Termiņš var tikt pagarināts vēl uz sešdesmit dienām, un, ja Kongress to nav ieviesis, zaudē savu efektivitāti.

Savukārt republikas prezidenta iniciatīvas publicēšanas dienā tam jau ir likuma spēks. No prezidentūras biroja nekavējoties izriet likumdevējs. Sākot ar Apvienoto komiteju, kas izveidota starp Senātu un Deputātu palātu.

Ja likumdevēji veic grozījumus MP, tas ir kā vekselis (PLV). Ja nē, tas joprojām ir pagaidu pasākums. Pēc apvienotās komitejas atzinuma tas tiek nodots izskatīšanai palātas plenārsēdē, un, ja to apstiprina, nodod Senātam. PLP gadījumā grozītais projekts Np joprojām atgriežas pie prezidenta sankcijas. Ja tas ir pagaidu pasākums, to pieņems Senāts.

Steidzamības rakstura dēļ pagaidu pasākums var bloķēt kongresa darba kārtību, ja tas netiek novērtēts 45 dienu laikā. Tas ir, tas būtu jāvērtē pirms rēķiniem, kas jau ir ieplānoti balsošanai šajās dienās.