Reitācija

Kas ir reitācija:

Reitācija ir atkārtošanās vai atkārtošanas akts, kas izraisa atkārtošanos .

Šis lietvārds nodod ideju par kaut ko vai kaut ko, kas ir recidīvists, tas ir, tas notika atkal.

Juridiskajā jomā tā sauktais kriminālās atkārtošanās ir kriminālpārkāpuma atkārtošana, ko veic konkrēts temats.

No Portugāles gramatikas viedokļa atkārtošanos joprojām var uzskatīt par runas skaitli Anaphora formā, kas sastāv no vārdu atkārtošanas. Literatūrā bieži tiek aplūkoti vārdi (anaphora) dzejas tekstos.

Uzziniet vairāk par Anaphora nozīmi.

Ir šaubas par pareizu šī termina pareizrakstību. Pareizais rakstīšanas veids ir atkārtošanās, nevis " reinterācija ", šis pēdējais vārds portugāļu valodā nepastāv.

Skatiet arī: atkārtojuma nozīmi.

Vēl viena izplatīta neskaidrība ir starp vārdiem reiteration un labošana, pēdējais attiecas uz aktu, kas labo kaut ko, kas pagātnē bija nepareizs vai neatbilstošs.

Skatiet arī: labojuma nozīmi.

Daži no atkārtošanās galvenajiem sinonīmiem ir atkārtošanās, atjaunošana un atkārtošanās.